Хавтангийн бэхэлгээ

  • Slab Bolster with strong spacer

    Бат бөх зайтай хавтангийн бэхэлгээ

    Slab Bolster нь түгжих системээр дамжуулан илүү урт хүртэл сунгах боломжтой маш бат бөх зай юм.Тулгуурын үзүүртэй үзүүрүүд нь гадаргуугийн хэлбэрт хүрэх хамгийн бага цэгийг зөвшөөрдөг.Хавтангийн бэхэлгээ нь угсармал, гаражийн зогсоолын тавцан, налуу хана болон нэмэлт арматур шаардлагатай бусад байгууламжийг цутгахад тохиромжтой.