Туулай хамгаалагч

  • Galvanized Steel Rabbit Guard

    Цайрдсан ган туулай хамгаалагч

    Гагнасан утсан торон өнхрүүлгийг эсэргүүцэх гагнуурын аргаар огтлолцол дээр нь холбосон хоёр ортогон утсаар бүтээж, сүлжээ үүсгэдэг.Сүлжээний шугамын утаснууд нь хэв маягийн самбар ашиглан гагнуурчин дундуур чиглүүлдэг.Уг машин нь хөндлөн утсыг байрлуулж, хайлуулж, гагнасан утсан тор үүсгэдэг хоёр ялгаатай хавтгайг үүсгэдэг.

    Халуун дүрсэн цайрдсан гагнасан тор нь идэмхий тэсвэртэй, дундаж утсан торонд байдаггүй чанар сайтай.