Өндөр арматуртай сандал

 • Continuous High Rebar Chair/Continuous High Chair/Rebar Support

  Тасралтгүй өндөр арматурын сандал/Тасралтгүй өндөр сандал/арматурын дэмжлэг

  Өндөр сандал нь хавтангийн хэлбэрээс дээд хавтангийн ганг дэмждэг.2″-аас 15″ хүртэл өндөрт 5′-0″ урттай үйлдвэрлэсэн.Хөл нь төв хэсэгт 7-1/2 ″ зайтай байна.

  Хуванцар үзүүртэй тасралтгүй өндөр сандал нь хавтангийн хэлбэрээс дээд хавтангийн ганг дэмждэг.2″-аас 15″ хүртэл өндөрт 5′-0″ урттай үйлдвэрлэсэн.Хөл нь төв хэсэгт 7-1/2 ″ зайтай байна.

  Материал: бага нүүрстөрөгчийн ган (Q235), дунд нүүрстөрөгчийн ган болон бусад материал.

  Өндөр сандлын хэмжээ: 5' урттай 3/4”, 1”, 1.1/2”, 2”, 2.1/2”, 3”, 3.1/2”, 4”, 5”, 6”